Wedstrijd over hindernisbaan, bij Mira, Portugal 2018

De jaarlijkse wedstrijd over een hindernisbaan in Vila Caia bij Mira, Portugal. Van heinde en verre wordt deelgenomen door amateurs en liefhebbers. De laatsten starten korte tijd nadat de amateurs zijn begonnen. Allen zijn in groepjes opgedeeld voor een ordelijk verloop.