Markante gebouwen in Almere

“De Beurs”, gelegen aan de Wisselweg en opgeleverd in 1981, is gebouwd onder neo-rationalistische kaders, en doet semi-brutalistisch aan.  Het is het eerste gebouw in Almere Stad,  destijds slechts een grote kale zandvlakte. Er was spoorlijn noch A6. Almere Haven, bereikbaar over de Gooimeerdijk,  was sinds 1976 het eerste stadsdeel en had in 1981 plm 10.000 inwoners. De “Beurs” staat op de nominatie om te worden gesloopt. Er is een petitie (in mei 2021 308 keer  keer ondertekend) tegen de sloop van het inmiddels iconische gebouw, aangezien het ook van historische betekenis is voor de stad. Ook Erfgoedvereninging Heemschut Flevoland heeft een verzoek ingediend het gebouw tot monument aan te wijzen.  Het lijkt echter niet haalbaar (of niet wenselijk) om Beurs te verbouwen tot een bedrijfsverzamelgebouw (te weinig animo), of tot wooneenheden (niet rendabel). Na de sloop komt er woningbouw.    Zie ook onderstaande link van 25 juli 2021 over het brutalisme.

https://www.volkskrant.nl/editie/20210726/lomp-ruig-en-van-keihard-beton-van-brutalisme-moet-je-leren-houden-maar-dan-krijg-je-veel-liefde-terug~b3ce9b22/

De sloop van het grote voormalige “Leaseplan” gebouw gelegen aan de Wisselweg naast De Beurs,  is gestart in mei 2021.

Het “Alnovum”, tegenover de “Beurs” is veel recenter gebouwd, maar wordt toch gesloopt.