Iconische gebouwen in Almere, worden gesloopt.

“De Beurs”, gebouwd in plm 1980, gelegen aan de Wisselweg, ┬áis het eerste gebouw in Almere Stad, destijds een kale zandvlakte. Wordt gesloopt in 2022. Er is protest tegen de sloop, aangezien het fraai ontworpen gebouw ook van historische betekenis is voor de stad. Het bleek echter niet haalbaar om Beurs te verbouwen tot een bedrijfsverzamelgebouw (te weinig animo), of tot wooneenheden (niet rendabel). Na de sloop komt er woningbouw.

De sloop van het voormalige “Leaseplan” gebouw start in mei 2021.

Het “Alnovum”. Minder iconisch, is veel recenter gebouwd, wordt toch gesloopt